شماره کارت

محسن مهدی پور 
بانک پاسارگارد
5022291048888406
 


اگر خرید شما از درگاه نباشد میتوانید بعد از واریز مبلغ به طور فیش واریزی ، در این مکان شماره ی سند فیش خود را در این مکان ثبت نمایید . 
و قسمت فیش های پرداختی را کلیک نمایید

 
  • ثبت فیش

توسط : admin | تاریخ : 1395/01/18